Keuring en verzekering

De keuring in volle gang

De CCC vindt het van groot belang dat de leden met een veilige caravan op weg gaan. Dit betekent dat de Constructam zowel binnen (gas, elektra etc.) als buiten (rem, as, verlichting etc.) technisch in orde moet zijn. Deze punten worden dan ook bij een keuring gecontroleerd. Een andere reden voor het laten keuren is dat een keuringsrapport en daarbij behorende taxatie nodig is voor de verzekering bij Kuiper Verzekeringen B.V. Een keuringsrapport is drie jaar geldig, daarna moet de caravan opnieuw gekeurd worden.

Het is verstandig voordat u een Constructam koopt om onze aankooptips te volgen.

De Organisatie van de Keuring

De CCC organiseert een paar keer per jaar de keuringen en houdt bij wanneer een eerder gekeurde caravan aan een herkeuring toe is. Hiervan wordt de eigenaar persoonlijk op de hoogte gesteld. De keuringen zijn alleen toegankelijk voor leden van de CCC. De keuringen worden uitgevoerd door een keurmeester met ruime ervaringen met dit soort werk. De CCC zorgt voor een geschikte ruimte waar de keuring plaats vindt.

Waar wordt bij de Keuring naar gekeken?

Tijdens de keuring worden zowel technische als esthetische zaken bekeken. Een volledig overzicht is in het keuringsformulier te vinden. Zo wordt het onderstel gecontroleerd (as, chassis, dissel, velgen, schokdempers, neuswiel etc.). Aparte aandacht is er voor de leeftijd en kwaliteit van de banden. De banden mogen (voor de verzekering) niet ouder dan 6 jaar zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de koppeling met de auto. Het functioneren en staat van de reminrichting is natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van de keuring.

Vroeger werd de keuring bij Triorep in Scherpenzeel gehouden

Naast het doen van een remtest worden ook de remkabels, parkeerrem en losbreekreminrichting op mogelijke gebreken onderzocht. Om veilig onderweg te gaan is ook de verlichting cruciaal. Tijdens de keuring wordt de werking van de verlichting (rem-, knipper-, kentekenplaatverlichting en stekker) gecontroleerd. Speciale aandacht is er ook voor de gas gerelateerde zaken, zoals de gasdrukregelaar, de houdbaarheidsdatum van de gasslang en met speciale apparatuur wordt gemeten of de gasleiding niet lekt. Ook wordt gecontroleerd of in de disselbak voldoende wordt geventileerd om gasophoping te voorkomen.

Mochten er gebreken worden geconstateerd tijdens de keuring dan kan je deze professioneel laten herstellen of tijdens de klusdagen deze met mede leden en onder deskundige begeleiding zelf herstellen.

Voor het vaststellen van de waarde, nodig voor de verzekering, wordt bij de keuring de staat van het lakwerk van de buitenzijde, onderhoud van de binnenzijde, kwaliteit van de kastjes en de stoffering vastgesteld. Voor een overzicht van alle punten waar tijdens de keuring naar wordt gekeken, is als bijlage een leeg keuringsrapport toegevoegd. Zoals op dat rapport is te zien, wordt dit document ondertekend door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de keuring en natuurlijk door de keurmeester. Tevens wordt de taxatiewaarde vastgelegd. De keuringsrapporten worden door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de keuring naar Kuiper Verzekeringen B.V. gestuurd. Ook wordt in de ledenadministratie bijgehouden welke caravan wanneer is gekeurd, zodat na drie jaar een bericht over een herkeuring naar de eigenaar gestuurd kan worden.

Kosten van de Keuring

De keuring moet kostendekkend zijn en kost daarom 20 euro voor leden en 30 euro voor niet leden. Hiervan worden onder andere de onkosten van de keurmeester betaald.