Organisatie

Het bestuur

De Constructam caravan is wat de leden met elkaar verbindt. De leden maken de vereniging en het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die door en voor de leden worden georganiseerd. Het bestuur wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen door de leden. De bestuursleden worden voor drie jaar gekozen. Om te voorkomen dat er elke drie jaar een compleet nieuw bestuur wordt gekozen, is er een rooster van aftreden gemaakt waarbij elk jaar één bestuurslid wordt gekozen of herkozen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Herre Wynia
  • Secretaris (ad interim) Jacob-Jan van Schagen
  • Penningmeester Gertjan Stender
  • Algemeen lid (keuring en webshop) Ingrid van Rooijen
  • Algemeen lid (evenementen) Joop Lammers

Vacatures

Het bestuur is op zoek naar tenminste twee nieuwe bestuursleden!! De huidige secretaris functioneert al enige tijd ad-interim. Dit betekent dat hij deze functie in afwachting van een nieuwe secretaris tijdelijk waarneemt. Neem bij interesse contact op met Jacob-Jan van Schagen of Herre Wynia.

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier .