Het Bestuur

De Constructam caravan is wat de leden met elkaar verbindt. De leden maken de vereniging en het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die door en voor de leden worden georganiseerd. Het bestuur wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen door de leden. De bestuursleden worden voor drie jaar gekozen. Om te voorkomen dat er elke drie jaar een compleet nieuw bestuur wordt gekozen, is er een rooster van aftreden gemaakt waarbij elk jaar één bestuurslid wordt gekozen of herkozen.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Herre Wynia
Secretaris (ad interim) Jacob-Jan Schouten van Schagen
Penningmeester Gertjan Stender
Algemeen lid (keuring en webshop) Ingrid van Rooijen
Algemeen lid (evenementen) Richard Amersfoort

Vacatures

Het bestuur is op zoek naar tenminste twee nieuwe bestuursleden!! De huidige secretaris functioneert al enige tijd ad-interim. Dit betekent dat hij deze functie in afwachting van een nieuwe secretaris tijdelijk waarneemt. Neem bij interesse contact op met Jacob-Jan Schouten Schagen of Herre Wynia. Ook zijn we op zoek naar een Algemeen Bestuurslid die verantwoordelijk is voor de Evenementen. Neem bij interesse contact op met Richard Amersfoort of Herre Wynia.