Over de WebShop

De webshop van de Constructam Caravan Club is een winkel waarin verschillende artikelen te vinden zijn die allemaal gerelateerd zijn aan de Constructam Caravan Club. De meeste producten zijn per webshop te bestellen en worden, na betaling toegezonden. Kleding echter is een ander verhaal, zie hiervoor de opmerking bij de kleding. Tijdens de evenementen zal, bij de caravan van het secretariaat, de shop aanwezig zijn. U kunt dan altijd uw vragen stellen aan de secretaris. Tijdens de opendag, die standaard gehouden wordt op de tweede zaterdag van het evenement, zal bij deze caravan de shop uitgestald staan.

Voor de betalingen kunt u gebruik maken van het onderstaand rekeningnummer. Let u wel op de omschrijving? Dit om uw betaling makkelijk te kunnen verwerken.

Het bankrekeningnummer van de Constructam Caravan Club is: NL72 RABO 0395 2652 23, onder vermelding van uw naam, woonplaats en Bestelling Shop!